Myelofibrose (MF)

Bij MF vindt er een cel-overaanmaak  (proliferatie) plaats in het beenmerg, waardoor er bindweefsel (fibrose) in het beenmerg ontstaat. Het beenmerg wordt langzamerhand vervangen door bindweefsel met als gevolg dat de bloedaanmaak zich gaat verplaatsen naar de milt en deze daardoor opzwelt.

MF is een zeldzame bloedziekte die vooral oudere patiënten treft, maar ook jongere mensen kunnen deze ziekte krijgen.

Eén of meerdere van volgende onderzoeken worden gedaan: bloedonderzoek, beenmergonderzoek, radiografie en echografie.

In het beginstadium van MF kunnen volgende symptomen optreden (vergelijkbaar met ET):

 • Vermoeidheid, Hoofdpijn, Concentratiestoornissen, Jeuk
 • Trombose
 • Verhoogde bloedingsneigingen, nabloedingen, blauwe plekken,
 • Tintelingen in handen en/of voeten
 • Blauwverkleuringen (cyanose) van handen en voeten
 • TIA’s (Tansient Ischemic Attacks), dit zijn voorbijgaande neurologische uitvals-verschijnselen
 • Hevig nachtzweten, Visuele stoornissen, Oorsuizen, Botpijnen

 

Bij gevorderde MF worden de klachten bepaald door de mate van bloedarmoede en de mate van miltvergroting:

 • Bleekheid, vermoeidheid en kortademigheid door bloedarmoede (anemie)
 • Gewichtsverlies, vermagering, nachtzweten en koorts
 • Sterk vergrote milt (splenomegalie), die op zijn beurt zorgt voor:
  • Een vol gevoel na het eten door druk op de maag
  • Een drukkend en opgeblazen gevoel in de bovenbuik
  • Meer hevige, plotse pijn in de bovenbuik tgv een miltinfarct
  • Vochtvorming in de voeten en rond de enkels (oedeem)

 

De behandelende hematoloog, die een totaaloverzicht heeft van de patiënt en zijn persoonlijke situatie, zal de  behandeling daarop afstemmen. Mogelijke therapieën:

 • Verbeteren van bloedarmoede (bloedtransfusie, eventueel EPO injecties)
 • Medicatie om onderliggend proces in het beenmerg af te remmen
 • JAK2-remmers om de milt te verkleinen
 • Stamceltransplantatie (STC)