Chronische Myeloïde Leukemie (CML)

Bij CML vindt er een overaanmaak (proliferatie) van witte bloedcellen plaats in het beenmerg. CML is een chronische  ziekte van het beenmerg. Het wordt gekenmerkt door een verhoogd aantal witte (rijpere) bloedcellen (leukocyten) en vaak ook een verhoogd aantal bloedplaatjes (trombocyten). Door een verworven chromosoomafwijking (Philadelphia chromosoom) wordt uiteindelijk een nieuw eiwit gevormd dat bloedvoorlopercellen aanzet tot deling.

CML is een eerder zeldzame vorm van chronische leukemie die vooral oudere patiënten treft, maar ook jongere mensen kunnen deze ziekte krijgen. De ziekte is niet erfelijk, noch besmettelijk.

Eén of meerdere van volgende onderzoeken worden gedaan: bloedonderzoek, beenmergonderzoek, elektrocardiogram en echografie.

Symptomen:

  • Vermoeidheid
  • Nachtzweten, vermagering, onverklaarde koorts
  • Pijn in de miltstreek
  • Een vol gevoel na de maaltijd
  • Toegenomen vatbaarheid voor infecties
  • Zelden: botpijnen

 

In 90% van de gevallen wordt CML gediagnosticeerd in de chronische fase. In 10% betreft het de acceleratie- of blastenfase van CML.

 

De behandelende hematoloog, die een totaaloverzicht heeft van de patiënt en zijn persoonlijke situatie, zal de  behandeling daarop afstemmen. Mogelijke therapieën:

  • Medicatie om Philadelphia chromosoom af te remmen, de zogenaamde tyrosine kinase inhibitoren (TKI’s).
  • Stamceltransplantatie (STC)