Micheline

Sinds 2014 is bij mij de diagnose "Polycytemia Vera" vastgesteld. PV, ook de ziekte van Vaquez genoemd, is een zeldzame bloedziekte. Bij PV vindt er een overaanmaak (proliferatie) plaats in het beenmerg, die zorgt voor te veel rode bloedcellen (erytrocyten). De verhoogde productie van rode bloedcellen leidt tot een te hoog hematocriet (Hct) en/of hemoglobinegehalte (Hb). Het bloed wordt dik en stroperig, zodat het minder gemakkelijk door de kleine bloedvaten kan stromen. Dit kan bij PV leiden tot vaatafsluiting als gevolg van stolselvorming (trombose). Sommige PV-patiënten hebben ook een verhoogd aantal bloedplaatjes (trombocyten) en/of een verhoogd aantal witte bloedcellen (leukocyten).

 

Wanneer de patiëntencommissie bij "Kom op tegen Kanker" opgericht is, ben ik daar met veel plezier ingestapt. Deze geeft een beoordeling over de ingediende preklinische en klinische projecten waarvoor jaarlijks een zeer groot budget ter beschikking wordt gesteld door KOTK.

 

Om nu ook mijn steentje bij te dragen aan het werven van deze fondsen, heb ik me aangeboden als actievoerder. Mijn passie zijn mijn vakanties en mijn foto's. Daarom wilde ik daar iets concreets mee doen. Het is een magazine geworden met heel mooie foto's van mijn man en van mij, aangevuld met postkaarten.

 

Peter

Sinds mijn vrouw actievoerder werd, heb ik me mee ingezet. Zo hebben we reeds op het vakantiesalon verkocht, wat best wel arbeidsintensief is. We hebben ook enkele jaren bij Proximus verkocht tijdens de dag tegen kanker. Mijn hoofdbezigheid bij Kom op tegen Kanker is echter het Plantjesweekend waarvoor ik de coördinator ben voor de groep Carrefour-Zemst.

 

Aangezien mijn echte passie fotograferen is, sta ik graag een deel van de opbrengst af wanneer ik foto's verkoop in België.

KOM op tegen KANKER

Wie gedetailleerde informatie wil, kan steeds de website raadplegen www.komoptegenkanker.be.

Giften met fiscaal attest

Als u mijn project met een extra gift wil steunen, kan u storten op de rekening: BE03 4886 6666 6684 met vermelding '110300494 + GIFT' in het vak 'vrije mededeling'. Voor een bijdrage van 40€ of meer op jaarbasis aan "Kom op tegen Kanker" ontvangt u een fiscaal attest. Daarmee wordt de gift voor 45% fiscaal aftrekbaar.

Contact

Als je ons wil contacteren, vragen hebt, suggesties wil doorgeven,... kan u dat via onderstaand formulier