Myeloproliferatieve Neoplasmen (MPN)

MPN is een groep zeldzame beenmergziekten. Hieronder vallen de volgende ziektebeelden:

Polycytemia Vera (PV), Essentiële Trombocytemie (ET), Myelofibrose (MF) en Chronische Myeloïde Leukemie (CML). Bij de meeste patiënten is er duidelijk sprake van een van deze drie beelden, maar er zijn ook patiënten bij wie het van meet af aan moeilijk is de aandoening in te delen. Bij hen worden zogenaamde 'mengbeelden' gezien met kenmerken van twee (of meer) verschillende groepen. Ook kan het voorkomen dat het ene ziektebeeld overgaat in het andere ziektebeeld. 

 

Per ziektebeeld wordt er een korte uitleg gegeven over de definitie, de symptomen en de behandeling.

Lotgenotengroep voor MPN-patiënten :