MARIA MAGDALENA DE WERELIJKHEID ACHTERNA

 

Recensie van Rik Devillé – priester en schrijver.

 

Een vijfde evangelie? Vier evangelies heb ik al gelezen. Zou een vijfde nog iets nieuw aan het licht kunnen brengen? Zou deze lezing nog een meerwaarde opleveren? Alles was toch al geschreven en uitgelegd? De nieuwe evangeliste Maria heeft mij verrast. Want na dit Maria Magdalenaboek gelezen te hebben zullen ook de andere evangelieteksten in mijn hoofd de kritiek – zeg maar ‘de aanpak’ van dit boek moeten doorstaan. Dit omdat het vanaf de eerste bladzijden al helemaal duidelijk is waarover het gaat. En dat kan je bij de Vier zgn. Gezegende Evangelisten niet meteen voelen.

Hier lees je verhalen met de voeten op grond en met de ogen gericht op de dagdagelijkse mensen van toen… Maar tussen de lijnen door voel je nogal snel dat ook mensen van nu mee het verhaal maken.

Het duurde een tijdje om los te komen van de gekende Bijbelse verhalen… maar meer en meer begon ik te lezen vanuit het verhaal dat de auteur wil schrijven. Hij heeft duidelijk een andere insteek. Niet ver gezocht. Eenvoudiger en terzelfder tijd diepzinniger kan het haast niet. Het is een nieuw verhaal met een eigen tijdslijn, eigen persoonlijkheden, een eigen landschap en toch voel je steeds dat er een band is met de historische geschriften van vroeger. Ergens moeten beide auteurs mekaar al eerder ontmoet hebben, denk ik dan.

Het is fictie en toch leest dit verhaal als écht gebeurd. Regelmatig, bij de lezing betrap ik er mezelf op dat het allemaal zo gelopen zou kunnen zijn. Het magische van dit boek zit hem niet in het kunstmatige bovennatuurlijke maar in de gewoonheid van de alledaagse wijsheid. Dus ook in gruwel soms van intriges, machtswellust en geldhonger. Ik hoef niet in hemelse sferen te vertoeven. Het gewone is al sterk genoeg, temeer daar elke ontmoeting, elke dialoog, elk betoog geschreven is alsof ik het verhaal zelf meemaak.

Ik ken de auteur al enkele decennia. Toch een beetje. Dat hij op een dag met dit boek te voorschijn kwam was enerzijds een verrassing en anderzijds ook weer niet. Het was geen verrassing in die zin dat hij al meermaals had aangegeven dat hij dat eens zou doen: zo’n evangelie schrijven. Maar toen het boek er was en ik zag hoe dik het was dacht ik: ‘Nee, wat nu… Hij meende het. Maar hoe meer ik er in las, en hoe verder ik kwam, hoe meer nam hij mij mee in de verhalen die ik ergens van kende maar die ik nog nooit zo helder, zo éénduidig en aangrijpend heb gelezen.

Ook de oude evangelies zijn de weergave van persoonlijke aanvaringen met die Jezusfiguur. Ook hun bedoeling van toen was niet om als een journalist afstandelijk een objectief verhaal te schrijven. Het waren enkel maar mannen die op school de kans gekregen hadden een beetje te kunnen schrijven. Vrouwen mochten dat in die tijd niet eens. Dat de auteur in dit werk de eindregie in handen legt van enkele Maria’s is alleen daarom al een primeur.

In dit boek wordt samengebracht wat tot nu toe niet samen te brengen leek. De harde geschiedenis wordt niet omzeild. Integendeel. Wat in de vroegere evangelies als mysterie werd weggeschreven wordt hier puur reëel geschetst.

Ik sluit af met een woordje gericht tot de auteur: “Het is, helemaal een boek van jou, Luc. Samenbrengen wat niet eenvoudig samen te brengen is… en toch de harde geschiedenis niet links laten liggen maar hem helder in verhaal brengen. Dit boek zal wel z’n weg gaan.”

 

 

                                                                                         Rik Devillé,

 

 

November 2021

 

V.U. Luc Van hoeymissen

Maria Magdalena / Uitgeverij Storyland